Untitled design (1).png
 

Tầm nhìn

LMGD 4.0 là tổ chức xã hội uy tín hàng đầu Việt Nam về chuyên môn, nguồn tư liệu, mạng lưới chuyên gia và giải pháp cho giáo dục 4.0.

Ed4A logo.png

TẦM NHÌN

GIÁO DỤC 4.0 CỦA DIỄN ĐÀN

KINH TẾ THẾ GIỚI

Tầm nhìn giáo dục 4.0.jpg
 
 

Giải pháp giáo dục 4.0

Chúng tôi hỗ trợ cộng đồng và các tổ chức giáo dục xây dựng và thực hiện 8 tiêu chí của giáo dục 4.0.

Giải pháp chương trình

Chúng tôi xây dựng và kết nối các giải pháp chương trình chất lượng cao để đào tạo cho HSSV 4 kỹ năng thiết yếu trong tầm nhìn về giáo dục 4.0 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Giải pháp đào tạo

Chúng tôi xây dựng và kết nối các giải pháp đào tạo để GV có thể xây dựng cho HSSV 4 kỹ năng thiết yếu và thực hiện các phương pháp giảng dạy của giáo dục 4.0.

Giải pháp công nghệ

Chúng tôi đem đến các giải pháp công nghệ về trường học thông minh và giáo dục STEM để hỗ trợ triển khai chương trình cho giáo dục 4.0.

Mạng lưới chuyên gia

Chúng tôi kết nối cộng đồng giáo dục với các chuyên gia để hỗ trợ tư vấn giải pháp và xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao cho giáo dục 4.0.

Hệ sinh thái trong nước

Chúng tôi xây dựng hệ sinh thái giáo dục 4.0 với các tổ chức trong & ngoài giáo dục để liên tục nâng cao kiến thức và năng lực cho trường học hướng tới giáo dục 4.0.

Hệ sinh thái ngoài nước

Chúng tôi kết nối và giới thiệu những tổ chức giáo dục quốc tế uy tín với các giải pháp về giáo dục 4.0, để hỗ trợ giáo viên và trường học trong nước nâng tầm cao mới .

Ban điều hành

Hải Yến 1.jpg

Phạm

Hải Yến

Trưởng

Ban Điều Hành

CEO

School of Gumption

Chị Huyền.jpg

Lê Thị

Thu Huyền

Trưởng

Ủy Ban Sản Phẩm

CEO

STEAMe GARTEN 

Trúc Phương.jpg

Phan Nguyễn

Trúc Phương

Trưởng

Ủy Ban Truyền Thông

COO

GaraSTEM

Hoàng Long.jpg

Nguyễn Thái

Hoàng Long

Trưởng

Ủy Ban Nội Dung

Robotic Lead

Rensei Education

Đặng Thái Việt.jpg

Đặng

Thái Việt

Trưởng

Ủy Ban Sự Kiện

CTO

AISTEAM

 

Cộng tác viên

1 Diễm Thúy.jpg

Nguyễn Thị

Diễm Thúy

Thư ký

Ban Điều Hành

2. Bích Võ.jpg

Võ Thị

Ngọc Bích

Thư ký

Ban Điều Hành

3 Tứ Phi.jpg

Đỗ Thị 

Tứ Phi

Thư ký

Ban Điều Hành

4. Dung Vũ.jpg

Kim Dung

Thư ký

Ban Điều Hành

5. Bích Bùi.jpg

Bùi Thị

Ngọc Bích

Ủy Ban

Sản Phẩm

6 Kim Chung.jpg

Nguyễn Thị

Kim Chung

Ủy Ban

Sản Phẩm

7 Lê Anh.jpg

Hoàng Anh

Ủy Ban

Truyền Thông

8 Luyến.jpg

Phạm Thị

Hồng Luyến

Ủy Ban

Truyền Thông

9 Helen Nguyen.jpg

Helen

Nguyễn

Ủy Ban

Nội Dung

10 Hue Phan.jpg

Phan Huệ

Ủy Ban

Nội Dung

11 Thảo Khuy.jpg

Đỗ Thị 

Thảo Khuy

Ủy Ban

Nội Dung

12 Hien Pham.jpg

Phạm Thị

Xuân Hiền

Ủy Ban

Sự Kiện