Giải pháp

chương trình

Kỹ năng công dân toàn cầu

Kỹ năng sáng tạo đổi mới

Image by Hu Chen

Asia Virtual Exposure Series

Chương trình hợp tác trực tuyến giữa sinh viên Singapore và Việt Nam.

Image by Rob Lambert

Global Industry Insights

Chuỗi webinar và tham quan doanh nghiệp trực tuyến về xu hướng kinh tế trên thế giới

 
Image by Olav Ahrens Røtne

Giải quyết

vấn đề

Chương trình đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế qua 5 bước trong dự án STEM.

Image by Daria Nepriakhina

Tư duy 

khởi nghiệp

Chương trình đào tạo tư duy khởi nghiệp sử dụng mô hình doanh nghiệp tinh gọn.

 
 

Kỹ năng công nghệ

Image by Hung Nguyen Phi

Lego Robotics

Chương trình giáo dục kỹ năng Robotics căn bản cho trẻ em với công cụ Lego.

Image by Possessed Photography

AI trong STEAM

Chương trình tích hợp giáo dục  trí tuệ nhân tạo căn bản trong các dự án STEAM.

Image by Jeswin Thomas

STEM

Singapore

Chương trình nhượng quyền STEM phát triển bởi Trung tâm Khoa học Singapore.

960x0.jpg

Điện toán 

đám mây

Chương trình đào tạo  điện toán đám mây miễn phí của AWS Web Services.

 

Kỹ năng con người

Image by Aarón Blanco Tejedor

Tinh thần lãnh đạo dám nghĩ dám làm

Đào tạo các kỹ năng Calm (Bình tĩnh), Compassion (Thấu cảm), Curiosity (Ham học hỏi), Commitment (Cam kết) và Collaboration (Hợp tác).

Image by Michael Longmire

Aflayouth

Sustainable Livelihood 

Chương trình đào tạo kỹ năng xã hội & tài chính, kỹ năng nghề nghiệp và khởi nghiệp cho người trẻ của Tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu Aflatoun.