Hệ sinh thái

trong nước

1.png

Khởi nghiệp

Startup Vietnam Foundation là tổ chức xã hội hóa phi lợi nhuận hướng đến mục tiêu thúc đẩy  kinh tế Việt Nam thông qua hai phương tiện: đổi mới sáng tạo và hệ tư duy khởi nghiệp.

3.png

Công nghệ mới nổi

Yellow Blocks là cầu nối giữa Việt Nam và thế giới để xây dựng hệ sinh thái về công nghệ mới nổi (ABCD– AI/ML/Robotics, Blockchain, Cloud, Data)

Untitled design (3).png

Giáo dục

Viện Nghiên cứu Giáo dục là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giáo dục, cung cấp các sản phẩm nghiên cứu,  đào tạo và bồi dưỡng  chất lượng cao.

2.png

Doanh nghiệp

JobsGO - Kênh thông tin tuyển dụng và việc làm dành cho mọi Doanh nghiệp và Ứng viên, kết nối ước mơ  công việc của nhân tài và giúp doanh nghiệp xây dựng đội ngũ nhân sự vững mạnh.

14.png

Giáo dục

 Teach For Vietnam xây dựng  các nhà lãnh đạo tương  lai bằng việc tìm kiếm và phát triển tài năng trẻ  để thiết lập một hệ sinh thái giáo dục bền vững và hoàn thiện cho tất cả trẻ em ở Việt Nam.

13.png

Giáo dục

Fab Lab Sài Gòn thuộc mạng lưới Fab Lab của Đại học MIT, cung cấp không gian, công cụ, đào tạo và cộng đồng để hỗ trợ các hoạt động thiết kế, dựng mô hình và sáng tạo đổi mới.